Bli medlem!

Arrangementsinformasjon

Støtt oss i arbeidet med å nå toppen av norsk damehåndball! Som medlem kan du delta i utformingen av klubben vår i årene som kommer.

Vi ønsker at du melder deg inn ved å kontakte oss på fbk@fredrikstadbk.no

fbk
håndball
medlemsskap
medlemskontingent

Ansvarsfraskrivelse

Medlemsskapet i klubben er aktivt inntil det skriftlig meddeles klubben om at det skal opphøre.

Innbetalt kontingent er gyldig for inneværende kalenderår og refunderes ikke etter gjennomført transaksjon.